شعر

سازم تورا؛ نازم تورا درجا‍ی دل اندازم تورا سوز‍ی زنی؛ ساز‍ی زنی چنگی به جانم درزنی خواهم تورا؛ بوسم تورا پروانه درآتش زنی رخسار نوگل؛ گیرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید
شهریور 88
1 پست